UAB „Vlantana“ – „esame už socialiai atsakingą verslo plėtrą“

Mes kasdien stengiamės mažinti savo veiklos poveikį aplinkai, ieškodami optimalių logistikos sprendimų savo partneriams. Logistikos sektorius kasmet auga, ir tai yra svarbus visuomenės ir bendruomenės klestėjimo veiksnys. „Vlantana“, būdama viena iš Baltijos regiono logistikos sektoriaus lyderių, supranta savo veiklos įtaką aplinkai. Mes esame už socialiai atsakingą verslo plėtrą, kuri nepakenktų ateities kartų gyvenimo kokybei. Savo veiklos esmės suvokimas ir pažangių technologijų naudojimas, suteikia mums galimybę tobulinti organizacijos procesus ir kur kas sumažinti poveikį aplinkai.

Efektyvus logistikos planavimas

Reikšmingos galimybės mažinant CO2 emisiją, egzistuoja vykdant efektyvų logistikos procesų planavimą, pavyzdžiui:

 • tiekimo grandinės valdymo optimizavimas naudojant skirtingus transportavimo modelius;
 • pristatymo optimizavimas vykdant optimalių maršrutų planavimą. Visa tai didina krovinių gabenimo efektyvumą, o klientui mažėja transportavimo išlaidos;
 • transporto srautų optimizavimas, siekiant sumažinti nuvažiuotų kilometrų skaičių;
 • nuolatinis transporto pajėgumo paskirstymas pagal šalis ir panaudojimas, išvengiant procesų, kurie nesuteikia pridėtinės vertės;
 • naktinis krovinių gabenimas sumažinant transporto infrastruktūros spūstis;
 • darbas su partneriais ieškant ir siūlant racionaliausius logistikos būdus.

Elektroninės logistikos dokumentų valdymo sistemos

Elektroninė transporto valdymo sistema sumažina popieriaus naudojimą, procesai perkeliami į elektroninę erdvę, t.y. transporto užsakymai, transportavimo dokumentacijos valdymas, krovinių sekimas, elektroninė sąskaitų sistema, transporto veiklos efektyvumo analizė.

Pažangių technologijų naudojimas supaprastina procesus, didina planavimo ir valdymo efektyvumą.

Ekonomiškas vairavimas

Mūsų patirtis rodo, kad vairuotojo elgesys gali reikšmingai veikti transporto priemonės degalų taupymą ir išmetamųjų emisijų kiekį. Mokydami vairuotojus ekonominio vairavimo įgūdžių, keliamas tikslas transporto priemones naudoti efektyviai: optimalus variklio darbo lygis, automobilio vairavimas tuščia eiga, stabdymas ir pavarų perjungimas. Ekonomiškas vairavimas mažina kuro sąnaudas iki 10%.

Alternatyvūs energijos šaltiniai

Priklausomybė nuo iškastinių naftos produktų ilgainiui gali turėti neigiamų pasekmių, nes tai neatsinaujinantys gamtos ištekliai ir jau šiuo metu yra numatytas likutinis kiekis. Mūsų kompanija turi tikslą mažinti anglies dioksido emisiją, todėl jau ne pirmus metus įgyvendiname alternatyvaus kuro naudojimo programą. Aktyviai ieškome ir naudojame alternatyvias kuro rūšis, kaip:

 • biodyzelinas;
 • sintetinis dyzelinas;
 • etanolis.

Kuro naudojimo efektyvumo sistemos

Inovatyvios ir atnaujinamos pažangios technologijos padidina mūsų transporto priemonių degalų naudojimo efektyvumą ir tuo pačiu metu, mažina išmetamų teršalų kiekį. Šis efektas pasiekiamas:

 • naudojant efektyvias variklių valdymo sistemas. Mūsų kompanijos vilkikai atitinka EURO 5 ir EURO 6 standartus ir kasmet atnaujinami;
 • naudojant mažos trinties padangas;
 • periodiškai atliekant turimo transporto priežiūrą, aktyviai bendradarbiaujant su gamintojais, ieškant optimalių eksploatacijos techninių būdų;
 • tobulinant aušinimo sistemą naudojamuose vilkikuose.
Sample text