Socialinė
atsakomybėSiekiame tvarios, socialiai atsakingos bei inovatyvios verslo plėtros, todėl esame įsipareigoję:

Saugus ir ekologiškas vairavimas
Atkreipiame dėmesį į visuomenės saugumą ir aplinkosaugą. Vlantana parengė ekologiško vairavimo mokymo programą, kad sumažintų degalų sąnaudas, išmetamųjų teršalų lygį, padidintų kelių eismo saugumą ir pagerintų vairuotojų elgseną keliuose.
Intermodaliniai pervežimai
Transporto priemonių parko planavimas, įtraukiant skirtingas transporto rūšis (trumpųjų nuotolių jūra, traukinių jungtis) bei planavimo priemones, padeda mažinti išmetamo CO2 kiekį ir efektyviau išnaudoti turtą.
Elektroniniai duomenų mainai (EDI)
Siekiame įgyvendinti EDI sprendimus kiekviename mūsų kasdienės veiklos etape: nuo užsakymų priėmimo iki sąskaitų faktūrų išrašymo. Kartu su partneriais siekiame įdiegti elektroninius CMR.
Nauja įranga ir alternatyvūs degalai
Mūsų autoparkas atitinka EURO VI standartą. Vidutinis parko amžius ne daugiau nei 2,5 m.
Ekologiškas gyvenimo būdas
Tvarumas reiškia geresnę ateitį mums visiems. Ėmėmės būtinų priemonių, siekdami skatinti ekologiškesnį savo darbuotojų gyvenimo būdą – nuo mažesnio energijos suvartojimo mūsų objektuose ir patalpose iki atliekų bendrovėje rūšiavimo perdirbimui ir šalinimui.
Paramos programos
Mes pasisakome už bendruomenę, aplinką ir sportą. Todėl palaikome ir remiame teigiamas vertybes, sveikus įpročius ir bendruomenės narių švietimą.

Aplinkos apsaugos politika

Kokybės, darbų saugos, sveikata ir aplinkosaugos politika
UAB „Vlantana“, teikdama krovinių gabenimo, sandėliavimo, logistikos ir vairuotojų mokymo paslaugas, įsipareigoja:
·        Gerinti kokybiškos integruotos sistemos kokybę ir efektyvumą atsižvelgiant į klientų lūkesčius, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų ir norminių reikalavimų bei kitų įmonės prisiimtų sutartinių įsipareigojimų.
·        Vykdyti nelaimingų atsitikimų ir ligų prevenciją skiriant reikiamus išteklius ir užtikrinant saugios bei sveikos darbo aplinkos gerinimą, pavojingų žmonėms veiksnių mažinimą ir socialinių garantijų įgyvendinimą.
·        Užkirsti kelią taršai ir nuolat gerinti aplinkos būklę naudojant technologijas, darančias mažiausiai žalingą poveikį aplinkai.
·        Įdiegti planavimo ir transporto koordinavimo priemones siekiant itin efektyvaus jų naudojimo.
·        Efektyviai naudoti visas žaliavas, medžiagas, energijos ir atsinaujinančius gamtos išteklius, perdirbti atliekas.
·        Ugdyti kiekvieno įmonės darbuotojo atsakomybės jausmą ir suvokimą, kad aplinkos apsauga ir gamtos išteklių išsaugojimas yra ne tik bendra atsakomybė, bet ir asmeninė kiekvieno darbuotojo pareiga.
·        Gerinti darbuotojų kvalifikaciją visais lygmenimis, skatinant įvairias mokymosi iniciatyvas tam skiriant reikiamus išteklius.
·        Taikyti naujoves įrengiant ergonomiškas darbo vietas ir parenkant tinkamas darbo bei saugos priemones.
·        Informuoti visuomenę apie įmonės veiklą ir pasiekimus.
·        Bendrovės vadovybė yra atsakinga už tai, kad ši politika būtų žinoma, suprantama ir įgyvendinama visiems UAB „Vlantana“ darbuotojams visais veiklos lygmenimis ir būtų žinoma visoms suinteresuotoms šalims.
Kokybės, darbų saugos, sveikata ir aplinkosaugos politikos tikslai
·        Užtikrinant itin aukštą teikiamų paslaugų kokybę, siekiama, kad 100% UAB „Vlantana“ įmonių grupės teikiamų paslaugų būtų teikiama laiku pagal sutarties sąlygas, optimaliai naudojant energijos išteklius ir laikantis klientų reikalavimų bei atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus;
·        Stiprinti pozicijas rinkoje;
·        Gerinti veiklos efektyvumą ir išlaikyti patikimo partnerio įvaizdį;
·        Būti saugiam aplinkai, darbuotojams ir ateities kartoms kuriant tvarų ir socialiai atsakingą verslo modelį;
·        Sukurti saugią darbo aplinką.

Etikos kodeksas

Code of Conduct establishes the general obligations and principles which are followed by the company “Vlantana” in the performance of its activities. The requirements of the Code of Conduct apply to all employees of Vlantana and partners. Please find Our Code of Conduct here.
Kas tai yra?
Based on the principles of responsible business and ethics, established in over a few decades, which are the foundation behind the fair and sustainable business development and expansion at Vlantana, this Code of Conduct reflects the commitments and principles that guide all of the company’s employees in their activities both inside and outside of the company.
Kam jis skirtas?
In our day-to-day business activity we follow this Code of Conduct which establishes the principles of conduct and sets forth recommendations on how to act and what decisions to make. The Code of Conduct applies to us all – from managers to colleagues, including our partners all over the world.
Kodėl mums svarbus šis kodeksas?

We are committed to fair operation under high ethical standards. All interested parties follow the company’s vision and values in their representation of the company. The vision inspires us to be the leader regarding innovations in the field of logistics and a reliable partner that provides unique highest quality services to the client. Since our values define who we are, what we believe in and how we conduct ourselves, it is necessary that every employee of the company understands them, acts accordingly, is responsible and follows these principles and main values in day-to-day work.
If the employees find themselves in difficult or ambiguous situations in their day-to-day work or have any doubt regarding conduct or decisions, they can check if their actions and decisions are in line with the company’s code of conduct by answering the following questions:

·       Does it comply with this Code of Conduct?;
·       Does it comply with our values which we base our decisions on?
·       Is it ethical?
·       Is it legal?
·       Is it beneficial to the company’s brand?
·       Am I prepared to answer for my behaviour publicly?

If at least one of the answers is negative, it is recommended to reconsider the intended actions and if unsure, consult the supervisor.
The code is published and publicly available at www.vlantana.lt

Pranešėjų apsauga

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, sukūrėme specialų el. pašto adresą pranesk@vlantana.lt kuriuo galite pranešti, jeigu įtartumėte viešojo intereso pažeidimą, susijusį su „Vlantana“ veikla.
Norėdami pateikti pranešimą, užpildykite pridėtą formą ir išsiųskite ją nurodytu el. paštu. Pranešimą galite siųsti ir adresu Dvaro g. 1, Gobergiškė, Klaipėdos r., ant voko su prierašu „Konfidencialu“ nurodę šį adresatą: „Vlantana“ Finansinių nusikaltimų rizikos valdymo grupė.
Informacijos pateikimas siekiant apginti asmeninius interesus nelaikomas pranešimu apie pažeidimą.
Pranešėjų konfidencialumą užtikriname.