Socialinė
atsakomybėSiekiame tvarios, socialiai atsakingos bei inovatyvios verslo plėtros, todėl esame įsipareigoję:

Saugus ir ekologiškas vairavimas
Atkreipiame dėmesį į visuomenės saugumą ir aplinkosaugą. Vlantana parengė ekologiško vairavimo mokymo programą, kad sumažintų degalų sąnaudas, išmetamųjų teršalų lygį, padidintų kelių eismo saugumą ir pagerintų vairuotojų elgseną keliuose.
Intermodaliniai pervežimai
Transporto priemonių parko planavimas, įtraukiant skirtingas transporto rūšis (trumpųjų nuotolių jūra, traukinių jungtis) bei planavimo priemones, padeda mažinti išmetamo CO2 kiekį ir efektyviau išnaudoti turtą.
Elektroniniai duomenų mainai (EDI)
Siekiame įgyvendinti EDI sprendimus kiekviename mūsų kasdienės veiklos etape: nuo užsakymų priėmimo iki sąskaitų faktūrų išrašymo. Kartu su partneriais siekiame įdiegti elektroninius CMR.
Nauja įranga ir alternatyvūs degalai
Mūsų valdomas autoparkas atitinka EURO VI standartą ir vidutiniškai veikia ne ilgiau negu 2,5 metų. Mes nuolatos ieškome galimybių mažinti iškastinio kuro naudojimą mūsų EURO VI vilkikuose, kartu su galimybėmis įsigyti vilkikus, varomus alternatyviu kuru.
Ekologiškas gyvenimo būdas
Tvarumas reiškia geresnę ateitį mums visiems. Ėmėmės būtinų priemonių, siekdami skatinti ekologiškesnį savo darbuotojų gyvenimo būdą – nuo mažesnio energijos suvartojimo mūsų objektuose ir patalpose iki atliekų bendrovėje rūšiavimo perdirbimui ir šalinimui.
Paramos programos
Mes pasisakome už bendruomenę, aplinką ir sportą. Todėl palaikome ir remiame teigiamas vertybes, sveikus įpročius ir bendruomenės narių švietimą.

Socialinės atsakomybės ataskaita

Vlantana Socialinės atsakomybės ataskaita rengiama vadovaujasi Jungtinių Tautų (JT) inicijuoto Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact) principais, kurie padeda įvertinti veiklą pagal susijusius ekonominius, aplinkosaugos, darbuotojų, žmogaus teisių, rinkos ir santykių su visuomene rodiklius. Susipažinkite su 2023 m. Socialinės atsakomybės ataskaita.

Aplinkos apsauga

Kokybės, darbų saugos, sveikata ir aplinkosaugos politika
UAB „Vlantana“, teikiani krovinių pervežimo, sandėliavimo, logistikos ir vairuotojų mokymo paslaugas, yra įsipareigojusi:
·        Pagerinti systemų, besiremiančių kokybe našumą ir efektyvumą, atsižvelgiant į kliento lūkesčius, laikantis LR įstatymų, kitų legalių ir reguliavimo reikalavimų, taip pat įmonės priimtų sutartinių nustatymų.
·        Imtis prevencinių priemonių, siekiant apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir ligų, pasitelkiant reikalingas priemones ir užtikrinant saugios ir sveikos darbo aplinkos gerinimą, grėsmingų žmonėms faktorių sumažinimą bei socialinių garantijų užtikrinimą.
·        Naudoti technologijas, kurios turi mažiausią neigiamą įtaką aplinkai, siekiant sumažinti taršą ir nuolatos gerinti aplinkos būklę.
·        Vykdyti planavimo ir transporto koordinacijos įrankius jų našiam naudojimui.
·        Organizuoti sistemų našumą, skirtą žaliavų, energijos ir natūralių, atsinaujinančių išteklių naudojimui, atliekų mažinimui ir jų antrinio panaudojimo organizavimui.
 ·       Ugdyti įmonės darbuotojų atsakomybės jausmą ir suvokimą, kad aplinkosauga bei gamtos išteklių tausojimas yra ne tik bendra įmonės atsakomybė, bet taip pat ir asmeninis kiekvieno darbuotojo įsipareigojimas.
 ·       Kelti visų lygių darbuotojų kvalifikacijas, skatinant iniciatyvumą ir paskiriant reikalingus išteklius, siekiant tai įgyvendinti.
 ·       Pritaikyti inovacijas, įkuriant ergonomiškas darbo vietas ir pasirenkant atitinkamas darbo ir saugumo priemones.
 ·       Informuoti visuomenę apie įmonės veiklas ir pasiekimus.
 ·       Įmonės vadovybė yra atsakinga už tai, kad ši politika būtų žinoma, suprantama ir vykdoma kiekvieno UAB „Vlantana“ darbuotojo visuose veiklos lygiuose ir žinoma visoms suinteresuotoms šalims.
Kokybės, darbų saugos, sveikata ir aplinkosaugos politikos tikslai
·        Užtikrinant itin aukštą teikiamų paslaugų kokybę, siekiama, kad 100% UAB „Vlantana“ įmonių grupės teikiamų paslaugų būtų teikiama laiku pagal sutarties sąlygas, optimaliai naudojant energijos išteklius ir laikantis klientų reikalavimų bei atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus;
·        Stiprinti pozicijas rinkoje;
·        Gerinti veiklos efektyvumą ir išlaikyti patikimo partnerio įvaizdį;
·        Būti saugiam aplinkai, darbuotojams ir ateities kartoms kuriant tvarų ir socialiai atsakingą verslo modelį;
·        Sukurti saugią darbo aplinką.
Etikos kodeksas

Etikos kodeksas atspindi bendrus įsipareigojimus ir principus, kuriais įmonė „Vlantana“ remiasi vykdydama savo veiklą. Etikos kodekso reikalavimai yra taikomi kiekvienam Vlantanos darbuotojui ir įmonės partneriams. Etikos kodeksą rasite čia.
Kas tai yra?
Remiantis atsakingo verslo ir etikos principais, išsivysčiusiais per keletą dešimtmečių, kurie stovi už viso sąžiningo bei tvaraus Vlantanos verslo pagrindo, šis Etikos kodeksas atspindi įsipareigojimus ir principus, kuriais vadovaujasi kompanijos darbuotojai savo veikloje tiek įmonės viduje, tiek išorėje.
Kam jis skirtas?
Savo kasdienėje veikloje, mes remiamės Etikos kodeksu, kuris nustato elgesio principus ir nurodo tolimesnes rekomendacijas, kaip elgtis ir kokius sprendimus priimti. Etikos kodeksas yra taikomas mums visiems – nuo vadovų iki kolegų, įskaitant ir mūsų partnerius iš viso pasaulio.
Kodėl mums svarbus šis kodeksas?

Mes esame įsipareigoję vykdyti atsakingą veiklą pasikliaujant aukščiausiais etikos standartais. Visos susidomėjusios šalys seka įmonės vizija ir vertybėmis reprezentuojant organizaciją. Vizija mus įkvepia būti logistikos inovacijų lyderiu ir patikimu partneriu, tiekiančiu aukščiausios kokybės paslaugas klientui. Kadangi mūsų vertybės nusako kas mes esame, kuo mes tikime ir kaip mes elgiamės, svarbu, jog kiekvienas įmonės darbuotojas suprastų jas, atitinkamai elgtųsi, būtų atsakingas ir kliautųsi šiais principais bei pagrindinėmis vertybėmis kasdieniame darbe.
Jeigu darbuotojai atsiduria sudėtingose ar dviprasmiškose situacijose savo kasdieniame darbe arba turi abejonių dėl elgesio ar sprendimų, jie gali pasitikrinti, ar jų veiksmai ir sprendimai sutampa su įmonės Etikos kodeksu, atsakydami į šiuos klausimus:
• Ar tai sutampa su Etikos kodeksu?
• Ar tai sutampa su mūsų vertybėmis, kuriomis remiamės priimant sprendimus?
• Ar tai etiška?
• Ar tai legalu?
• Ar tai naudinga įmonės prekės ženklui?
• Ar aš pasiruošęs viešai atsakyti už savo elgesį?

Jeigu bent vienas iš atsakymų yra neigiamas, rekomeduojama persvarstyti numatomus veiksmus ir jeigu vis dar kyla neaiškumų, pasitarti su vadovu.
Kodeksas yra paskelbtas ir viešai prieinamas internetinėje svetainėje www.vlantana.lt

Pranešėjų apsauga

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, sukūrėme specialų el. pašto adresą pranesk@vlantana.lt kuriuo galite pranešti, jeigu įtartumėte viešojo intereso pažeidimą, susijusį su „Vlantana“ veikla.

Norėdami pateikti pranešimą, užpildykite pridėtą formą ir išsiųskite ją nurodytu el. paštu. Pranešimą galite siųsti ir adresu Dvaro g. 1, Gobergiškė, Klaipėdos r., ant voko su prierašu „Konfidencialu“ nurodę šį adresatą: „Vlantana“ Finansinių nusikaltimų rizikos valdymo grupė.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, šio įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Informacijos pateikimas siekiant apginti asmeninius interesus nelaikomas pranešimu apie pažeidimą.
Pranešėjų konfidencialumą užtikriname.